Liberec, Františkovská II. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec, Františkovská II. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
04.05.2022 – 30.09.2022
V Liberci, v ulici Františkovská provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1954 a kanalizaci v havarijním stavu z roku 1965. Stavba je koordinována s městem Liberec, které plánuje obnovu povrchů a se společností GasNet, která plánuje rekonstrukci plynovodu.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad tvořený z litinového potrubí DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1954. Potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové.

Stávající kanalizační stoka byla uvedena do provozu v roce 1965. V úseku křižovatky s ulicí Orlí v souběhu kanalizace ZD čtverec 600 je v havarijním stavu a s absencí revizních šachet. Potrubí kanalizační stoky je zdeformované, popraskané.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s městem Liberec a společností GasNet se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 222 metrů a kanalizace v celkové délce 29,5 metrů.

Vodovod bude rekonstruován pomocí potrubí z tvárné litiny hrdlové DN 100 mm. Rekonstrukce vodovodu je rozdělena do tří řadů (řad A, řad B, řad C). Rekonstrukce vodovodního řadu A začíná v blízkosti křižovatky ulic Františkovská, Metelkova a Oldřichova. Dále pokračuje v tělese komunikace ul. Františkovská. Míjí soustavu garáží, za kterými je v tělese bezejmenné komunikace přepojen rekonstruovaný řad B. Rekonstrukce řadu A pokračuje až ke křižovatce ulic Orlí, Na Rybníčku a Františkovská. V této křižovatce je napojen řad C, který dále pokračuje do ulice Orlí a jehož rekonstrukce je po 19,5 m zakončena v tělese komunikace ul. Orlí. Rekonstrukce řadu A pokračuje ulicí Na Rybníčku. Rekonstrukce vodovodu je ukončena u domu č.p. 143. Součástí stavby bude přepojení vodovodních přípojek a bude osazen jeden provozní hydrant.

Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena z kameninového potrubí DN 400 mm. Rekonstrukce kanalizace začíná v křižovatce ulic Na Rybníčku, Františkovská a Orlí, kde bude vybudována nová revizní šachta Š1, dále je rekonstruovaná stoka vedena ve své původní trase do ulice Na Rybníčku, kde končí ve stávající, rekonstruované, kanalizační šachtě. Součástí stavby je i přepojení kanalizačních přípojek, bude rekonstruována jedna stávajících šachta a dvě šachty budou nově vybudovány. Jedná se o rekonstrukci stávajících vodovodních řadů a kanalizační stoky ve stávající trase.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 04.05.2022. Vlastní stavební práce začnou 23.05.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 04.08.2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. září 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 111,61 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies