Lovečkovice, Knínice - rekonstrukce vodovodu II.

Lovečkovice, Knínice - rekonstrukce vodovodu II.
19.09.2022 – 19.12.2022
V Knínicích, jenž je částí obce Lovečkovice provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1927. Stavba je koordinována s obcí, která plánuje v dané lokalitě obnovu povrchů.

 

Více o stavbě:

V Knínicích se nachází litinový vodovodní řad DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1927. Vodovod je zarostlý inkrusty, poruchový, vykazuje netěsnost spojů na vodovodním řadu.  

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí obce se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 264,5 metrů.

Stávající litinové vodovodní potrubí bude nahrazeno potrubím z PE-HD, PE100 RC+, SDR17 d90x5,4 mm. Rekonstrukce vodovodu bude probíhat ve stávající trase a niveletě pokládkou do otevřeného paženého výkopu rýhy. V rámci rekonstrukce bude přepojeno 9 kusů vodovodních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19.09.2022. Vlastní stavební práce začnou 10.10.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 19. prosince 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 295,77 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies