Lovosice, Ústecká, Lovošská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Lovosice, Ústecká, Lovošská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.07.2022 – 31.12.2022
V Lovosicích, v ulicích Ústecká a Lovošská provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1937 a narušené, popraskané kanalizace z roku 1928.

 

Více o stavbě:

V ulici Ústecká se nachází vodovod z ocelového potrubí DN 225 mm a litinového potrubí DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1937. Hloubka uložení vodovodu je  1,7 metrů pod terénem. V ulici Lovošská se nachází rozvodný řad, který je tvořen také z ocelového potrubí DN 225 mm. Do provozu byl uveden v roce 1937. Hloubka uložení je 1,4 metrů pod terénem.

Kanalizaci v ulici Ústecká tvoří BE 300 v délce 113 metrů. Byla uvedena do provozu v roce 1928. Hloubka uložení je 1,9 – 3,2 metrů. Kanalizace vykazuje netěsné spoje, praskliny, chemické narušení, korozi a nedostatečné profily šachet. V ulici Lovošská tvoří kanalizaci BE 300, v délce 94 metrů. Byla uvedena do provozu v roce 1928. Hloubka uložení je 2 - 3,2 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje netěsnosti ve spojích, praskliny, korozi, šachty mají nedostatečný profil. 

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 230 metrů a kanalizace v celkové délce 208 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE PE100 RC+ SDR17 d225 (vodovod V1) a HDPE RC+ SDR17 d110 (vodovod v2). V rámci rekonstrukce vodovodu budou veškeré stávající vodovodní přípojky přepojeny.

Rekonstrukce kanalizace bude použito hrdlové kameninové potrubí KTH DN 400 mm. Kanalizace bude rozdělena na stoku A a stoku B. Veškeré stávající kanalizační přípojky a přípojky od uličních vpustí budou v rámci rekonstrukce přepojeny. Dále bude v rámci stavby odstraněno stávající nefunkční kanalizační potrubí nacházející se pod rekonstruovanou stokou – stoka bude zapopílkovaná, šachty ubourané a zasypané.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11.07.2022. Vlastní stavební práce začnou 25.07.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 11.12. 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 295,77 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies