Michalovice – rekonstrukce vodovodu

Michalovice – rekonstrukce vodovodu
12.04.2022 – 30.11.2022
V obci Michalovice provedeme rekonstrukci poruchového, dožilého vodovodu z roku 1908.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řády, které jsou tvořené z litinového potrubí DN 100 mm s hloubkou uložení do 2 metrů pod terénem, DN 80 mm s hloubkou uložení 1,5 metru pod terénem, DN 65 mm s hloubkou uložení 1,7 metru a DN 50 mm. Dále se zde nachází ocelové potrubí DN 50 mm a potrubí z PE 63. Vodovodní řad byl do provozu uveden v roce 1908. Vodovodní řad vykazuje korozi, inkrustaci se zvyšujícím se počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 532,2 metrů.

Předmětem rekonstrukce je stávající vodovodní řad, který bude nahrazen potrubím z PEHD (DN/OD) 63 mm, TLT 100 mm, PEHD (DN/OD) 90 mm. Vodovodní řady budou uloženy v asfaltové komunikaci nebo v chodníku. V trase rekonstruovaného vodovodu se nachází stávající kanalizace, a ta bude v nezbytně nutném rozsahu rekonstruována (1 kanalizační šachta, 2,5 metru potrubí a 3 uliční vpusti zasahující do výkopu). Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu nebo za pomoci bezvýkopové technologie berstlining. Přepojeny budou všechny domovní přípojky, hydranty a napojené řady. Rekonstrukce stávajících vodovodních řadů bude probíhat na stávajících pozemcích ve stávající trase.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12.04.2022. Vlastní stavební práce začnou 08.05.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 12. září 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 295,77mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies