Mimoň, Hvězdovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Mimoň, Hvězdovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
09.03.2022 – 10.10.2022
V Mimoni, v ulici Hvězdovská vyměníme zastaralý, zkorodovaný vodovodní řad z roku 1954 a popraskanou kanalizaci z roku 1928. Stavba proběhne v koordinaci s městem Mimoň a se společností KSSLK, které plánují své investiční akce k obnově povrchu komunikace.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řád z litiny DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1954. Tento řád je ve špatném technickém stavu, zastaralý a zkorodovaný.

Stoku tvoří potrubí z betonu DN 400 mm a DN 600/900. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1928. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, statisticky narušené, chybějí části stěn a dna, silně zkorodované, netěsné hrdelní spoje, místy je vtok balastních vod.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Mimoň a společností KSSLK, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 186 metrů a kanalizace v celkové délce 179 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z litinového potrubí DN 100 mm. Součástí stavby bude napojení na stávající vodovody a přepojení celkem 14 ks vodovodních přípojek a osazení hydrantů.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z hrdlového kameninového potrubí KTH DN 400 mm a DN 500 mm.  Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek a rekonstrukce 4 ks revizních šachet. Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace a stávajícího vodovodního řadu v ulici Hvězdovská v Mimoni.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 09.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 17.03.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 10. října 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies