Modlany, Kateřina - rekonstrukce vodovodu

Modlany, Kateřina - rekonstrukce vodovodu
13.04.2022 – 13.09.2022
V obci Modlany provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1967.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen z litinového potrubí DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1967. Na vodovodním řadu se vyskytují časté poruchy.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodu z Modlan do Kateřiny, kdy bude vymístěn ze soukromých pozemků. Touto úpravou dojde k efektivnějšímu využití pozemků v okolí silnice, protože nebudou zatíženy vodovodem.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1157 metrů.

Stávající litinové potrubí bude nahrazeno potrubím z vysokohustotního polyetylenu HDPE d110/DN 100 mm. Rekonstrukce vodovodu bude začínat v křižovatce silnic III/25350 a III/25352. Odtud bude provedena výměna vodovodu ve stávající trase v otevřeném výkopu až do LB01. Mezi LB01 a LB02 dojde k řízenému protlaku pod komunikací. Od Modlan do Kateřiny bude provedena pokládka v krajnici silnice III/25352 řízeným protlakem. Ve staničení 0,456 km je umístěna armaturní šachta se vzdušníkem, tato šachta bude na nově položené vodovodní potrubí přepojena. Od st. 0,978 km bude pokládka v otevřeném výkopu v silnici při levé straně. Za domem č.p. 57 bude na konci řadu umístěn podzemní hydrant. Veškeré vodovodní přípojky v trasách vodovodů budou na rekonstruované řady přepojeny.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13.04.2022. Vlastní stavební práce začnou 16.05.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 13. září 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 113,71 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies