Most, Horní, zahrady - rekonstrukce vodovodu

Most, Horní, zahrady - rekonstrukce vodovodu
18.03.2022 – 18.07.2022
V Mostě, v ulici Horní, zahrady provedeme rekonstrukci poruchového a špatně přístupného vodovodu z roku 1981.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je z litinového potrubí DN 150 mm. Do provozu byl uveden v roce 1981. Vodovod je veden v zahrádkách, pod stavbami. Potrubí se obtížně hledá a velmi špatně se odstraňují poruchy, je  zde nepřístupný terén.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 399,4 metrů.

Pro rekonstrukci vodovodu bude použito vysokohustotní polyetylenové potrubí HD-PE DN/OD 110x10,0 mm, s ochrannou vrstvou z polyetylenu pro bezvýkopovou technologii v délce 399,4 m. Přepojení na stávající vodovod bude provedeno z litinového potrubí DN 150 mm. Při rekonstrukci vodovodních řadů budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. Rekonstrukce vodovodního potrubí bude provedena kombinací bezvýkopové pokládky potrubí a pokládkou do otevřeného výkopu rýhy. Součástí rekonstrukce je výměna tvarovek a armatur. Rekonstrukce vodovodního řadů bude provedena se změnou trasy.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 17. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 18. července 2022.  

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 70,35 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies