Nový Bor, Luční, U Vodárny – rekonstrukce vodovodu

Nový Bor, Luční, U Vodárny – rekonstrukce vodovodu
23.06.2022 – 31.07.2023
V Novém Boru, v ulicích Luční a U Vodárny provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a sanaci 9 revizních šachet. Stavba je koordinována s městem Nový Bor, které plánuje obnovu povrchů a s rekonstrukcí plynovodu, jejíž investorem je společnost GasNet.

 

Více o stavbě:

V ulici Luční se nachází litinový vodovod DN 150 mm. Do provozu byl uveden v roce 1910. Vodovod je poruchový. V souběhu s tímto řadem vede vodovod tvořený z potrubí z polyetylenu PE 63. Do provozu byl uveden v roce 1985. Potrubí je také poruchové. Dále se zde nachází řad z litinového potrubí DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1972. V ulici U Vodárny tvoří vodovod litinové potrubí DN 150 mm. Do provozu byl uveden v roce 1910.  Dále se zde nachází litinové potrubí DN 100 mm z roku 1972.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Nový Bor a společností GasNet se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 720 metrů.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodu v Novém Boru, dostavba nového vodovodního propoje pro zokruhování sítě a sanace 9 revizních šachet na stávající kanalizaci. Rekonstrukce řadů A, B bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyethylenu PE-HD d160. Rekonstrukce řadu C bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyethylenu PE-HD d110. Rekonstrukce řadu D bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyethylenu PE-HD d63. Rekonstrukce řadu E bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyethylenu PE-HD d90. Nový vodovodní řad F bude proveden z potrubí z vysokohustotního polyethylenu PE-HD d90. Součástí stavby je i přepojení stávajících přípojek. Stavba bude probíhat pokládkou do otevřeného paženého výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno úsekovým provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23.06.2022. Vlastní stavební práce začaly 11.07.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies