Nový Bor, Prokopa Velikého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nový Bor, Prokopa Velikého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
31.03.2022 – 31.07.2022
V Novém Boru, v ulici Prokopa Velikého provedeme rekonstrukci zastaralého vodovodu a popraskané kanalizace. Stavba je v koordinaci se souběžnou rekonstrukcí NTL plynovodu a následnou rekonstrukcí ulice Prokopa Velikého.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řád z litinového potrubí DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1964. Potrubí je zkorodované, zastaralé.

Kanalizace v ulici Prokopa Velikého je tvořena stokou z kameniny DN 300 mm a BE 400 mm. Dle kamerové prohlídky je potrubí popraskané, místy jsou kaverny, netěsnosti ve spojích, v šachtách chybí stupadla.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí plynařů a následnou rekonstrukcí ulice Prokopa Velikého, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 270 metrů a  kanalizace v celkové délce 159 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD d90. Stavba vodovodu bude prováděna v otevřených, pažených výkopech. Součástí stavby je i přepojení přípojek.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z hrdlového kameninového potrubí KHT DN 400 mm a KHT DN 300 mm.  Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodu a úseku stávající kanalizace ve stávající trase a niveletě.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.04.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies