Osek, Hrdlovská po Tyršovu - rekonstrukce vodovodu

Osek, Hrdlovská po Tyršovu - rekonstrukce vodovodu
25.05.2022 – 31.05.2023
V Oseku, v ulici Hrdlovská provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1974 a sanaci 23 kanalizačních šachet. Stavba je koordinována s městem Osek, které plánuje svoji investiční akci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litinového potrubí DN 200 mm, DN150 mm, DN 100 mm. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1974. Vodovodní řad je ve špatném technickém stavu.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Osek se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 503 metrů a rekonstrukci 23 kanalizačních šachet.

Rekonstrukce bude provedena z potrubí hrdlové tvárné litiny LTH DN 80 mm, DN 100 mm, DN 150 mm. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Jedná se o rekonstrukci vodovodu ve stávajících trasách.

Kanalizační šachty budou sanovány. Bude provedeno: vyčištění dna kanalizační šachty, mechanické očištění (otlučení) uvolněných a nepevných částí betonových konstrukcí, očištění stěn tlakovou vodou. Revizní šachty na kanalizaci budou doplněny novými stupadly. Sestava poklopů s BEGU rámem a litinovým poklopem pro D400 v komunikaci. Litinovým rámem s pantem a LT víkem pro B125 v chodníku a zeleném pásu. Dna šachet budou vyspravena bet. směsmi s ochranou proti splaškům.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25.05.2022. Vlastní stavební práce začaly 24. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 25. ledna 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. května 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies