Patokryje, ČOV Patokryje - příjezdová komunikace

Patokryje, ČOV Patokryje - příjezdová komunikace
26.07.2022 – 31.07.2023
V obci Patokryje provedeme výstavbu nové příjezdové komunikace ke stávající ČOV Patokryje. Stavba je koordinována se společností ČEZ, která plánuje přeložku stožárové trafostanice.

 

Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod v Patokryjích byla uvedena do provozu v roce 1988. Jediná příjezdová komunikace pro obsluhu stávající ČOV vede přes zastavěný pozemek.

Je navržena nová účelová komunikace pro zajištění napojení areálu čistírny odpadních vod v obci Patokryje. Komunikace má celkovou délku 252,08 m a je rozdělena na 3 větve. Větev A o délce 143,75 m. Větev B o délce 66,16 m. Větev C o délce 42,17 m. Komunikace je v převážné části navržena v šířce 4,0 m. Pouze na začátku úseku je komunikace navržena v šíři 5,0 m.

Kapacity:    

  • Komunikace má celkovou délku 252,08 m a je rozdělena na 3 větve.
  • Větev A o délce 143,75 m.
  • Větev B o délce 66,16 m.
  • Větev C o délce 42,17 m.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26.07.2022. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 31. kalendářním týdnu).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 26. října 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 70,35  mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies