Povrly, Na Panském - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Povrly, Na Panském - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
15.06.2022 – 31.08.2023
V obci Povrly, v ulici Na Panském provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1908 a narušené kanalizace z roku 1908.

 

Více o stavbě:

V ulici Na Panském se nachází vodovod z litinového potrubí DN 150 mm, DN 100 mm, DN 80 mm, které byly uvedeny do provozu v roce 1908. Vodovody vykazují korozi, netěsné spoje, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizační řad je tvořen z BE DN 400 mm a BE DN 300 mm. Do provozu byl uveden v roce 1908. Kanalizace je ve velmi špatném stavu a je obtížné ji  obsluhovat, čistit. Kanalizace vykazuje kaverny, korozi, deformaci stoky, nedostatečný profil, posunuté spoje, chemické narušení stoky.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 911,7 metrů a  kanalizace v celkové délce 501,57 metrů.

Vodovodní řady (V1-V6) jsou vedeny převážně v asfaltobetonové komunikaci v souběhu se stokou A1 a A2. Řady budou uloženy v hloubce od 1,6 do 2,0 metrů pod terénem. Nové potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu PE-HD RC+ PE100 DN/OD 110, PE-HD RC+ PE100 DN/OD 90, PE-HD RC+ PE100 DN/OD 160, PE-HD RC+ PE100 DN/OD 63.

Kanalizační stoky A1, A2 budou tvořeny z kameninového potrubí DN 300 mm a uloženy v hloubce od 1,7 do 4,0 metrů pod terénem. Stoka A3 bude tvořena z kameninového potrubí DN 400 mm a uložena v hloubce od 2,0 do 4,0 metrů pod terénem. Stoka A4 bude tvořena z kameninového potrubí DN 250 mm a je určena pouze pro 2 přípojky.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude provedena v otevřeném paženém výkopu, značná část kanalizace a vodovodu bude uložena v souběhu. Vodovodní řad V4 a V5 bude proveden z části bezvýkopovou technologií a otevřeným paženým výkopem. Celkově se jedná o rekonstrukci stoky A1, A2, A3 a A4, a rekonstrukci řadů V1-V6. Kanalizační a vodovodní přípojky budou dopojeny na nově zrekonstruované řady a stoky ze soukromých pozemků. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu a stávajících kanalizačních stok.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15.06.2022. Vlastní stavební práce začnou 25.06.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. srpna 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies