Prysk - rekonstrukce ČS Horní Prysk HVA1

Prysk - rekonstrukce ČS Horní Prysk HVA1
15.02.2022 – 30.11.2022
V obci Prysk provedeme rekonstrukci čerpací stanice Horní Prysk HVA1 a podzemní armaturní komory včetně oplocení a zpevněné plochy, výměnu technologie, elektroinstalace a rozvaděčů.

 

Více o stavbě:

Na konci rozptýlené zástavby Horního Prysku se nachází vodní zdroj Horní Prysk HVA 1. Jedná se o nadzemní objekt s armaturní komorou, která se nachází pod objektem. Z vodního zdroje je voda čerpána výtlačným řadem do nejvýše položeného vodojemu Kamenický Šenov 4. Z vodního zdroje jsou zásobeny obce Kamenický Šenov, Prácheň, Nový Oldřichov a Mistrovice.

V armaturní komoře, v přístavbě ČS je vlhkostí poškozena omítka a místy i betonová konstrukce. Plochá střecha  nad přístavbou je ve velmi špatném stavu. Ocelové poklopy na přístavbě jsou zrezlé. Rozvaděče a elektroinstalace jsou zastaralé a vykazují poruchy. Oplocení ČS je ve špatném technickém stavu.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodního zdroje Horní Prysk HVA 1.

V čerpací stanici budou provedeny drobné stavební úpravy, jako výměna dveří, okna a zakrytí kanálu. V AK bude výměna poklopů a žebříku. Na čerpací stanici bude výměna dešťových svodů. Plechová krytina čerpací stanice bude natřena, plochá střecha na AK bude zrekonstruována. V objektu bude doplněno nucené větrání. Oplocení bude provedeno nové z poplastovaného pletiva. Nově vybudovaná přístupová plocha k objektu bude dostatečně pevná pro umístění diesel agregátu. Dále proběhne výměna technologie, elektroinstalace a rozvaděčů.

Kapacity:               ČS – vrt průměru cca 600 mm, hloubky 172 m.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15.02.2022. Vlastní stavební práce začnou 23.02.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 15. července 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies