Roudnice n.L. - Hostěraz - rekonstrukce přivaděče

Roudnice n.L. - Hostěraz - rekonstrukce přivaděče
31.08.2022 – 30.11.2023
V Roudnici nad Labem provedeme rekonstrukci výtlačného přivaděče z roku 1979.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází výtlačný ocelový vodovodní řad DN 300 mm. Do provozu byl uveden v roce 1979. Řad odvádí vodu ze zdroje Roudnice n.L. S1 a S2 do vodojemů Hostěraz- starý a Hotěraz- nový. Tento řad vede od kolektoru v Roudnici v souběhu s přivaděčem OC DN 500 mm, který slouží pro zásobování Roudnice z vodojemů Hostěraz. Do provozu byl uveden v roce 1979. Oba řady mají společné kalníkové a vzdušníkové šachty vybudované mimo potrubí. Ocelové potrubí DN 300 mm je v havarijním stavu a proto došlo k jeho vyřazení z provozu. Po rekonstrukci bude toto potrubí sloužit v případě poruchy OC DN 500 mm i jako zásobní. Navržená rekonstrukce umožní zásobení města Roudnice pitnou vodou z VDJ Hostěraz do VDJ Slavín i v případě odstavení stávajících vodovodních řadů OC DN 500 mm, PE DN 250 mm a zároveň opětovné využití zdrojů Roudnice S1 a S2.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 3 023 metrů.

Rekonstrukce vodovodu DN 150 mm bude provedena z převážné části z tvárné litiny, část ve stávajících chráničkách a kolektoru z PEHD, DN 200 mm PEHD a DN 500 TLT (obojí ve stávajícím kolektoru), DN 300 PEHD (z toho bude převážná část bezvýkopovou metodou). Navržená bezvýkopová metoda (egeliner / Compact Pipe) je nedestruktivní – spočívá v instalaci nové samonosné trubky do stávajícího potrubí, přičemž potrubí z polyetylenu (PE) je předdeformováno/složeno po délce do tvaru písmene dvojitého C a po zatažení do předem vyčištěného potrubí se vrátí do původního tvaru pomocí tlakové páry (obnoví kruhový tvar a přilne zevnitř ke stávajícímu ocelovému potrubí).

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31.08.2022. Vlastní stavební práce začnou začátkem října.  

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do  30. listopadu 2023.  

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 295,77 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies