Rumburk, Kalná, Stanko Vodičky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Rumburk, Kalná, Stanko Vodičky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
16.08.2022 – 30.04.2023
V Rumburku, v ulicích Kalná, Stanko Vodičky provedeme rekonstrukci narušené kanalizace z roku 1902 a popraskaného vodovodu z roku 1936. Stavba je koordinována s městem Rumburk, které plánuje svou investiční akci.

 

Více o stavbě:

V ulici Stanko Vodičky se nachází litinový vodovodní řad DN 150 mm. Do provozu byl uveden v roce 1936. Hloubka uložení je od 1,5 do 1,8 metrů. Vodovod vykazuje praskliny, korozi a je poruchový.

V ulici Kalná se nachází kanalizační stoka BE DN 400 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1902. Hloubka uložení je od 1,2 do 1,8 metrů. Kanalizace vykazuje korozi, praskliny, kaverny ve dně. V ulici Stanko Vodičky je kanalizační řad tvořen BE DN 300 mm. Do provozu byl uveden v roce 1902. Dle kamerové prohlídky kanalizace vykazuje korozi, kaverny, netěsné spoje, praskliny, chybně připojené přípojky, chybí stupadla a koncová šachta má nedostatečný profil. Dále se zde nachází další část kanalizačního řadu z PVC DN 300 mm. Do provozu byl uveden v roce 1986. Hloubka uložení je od 1,9 do 2,5 metrů. Kanalizace vykazuje deformace, netěsné spoje, chybí stupadla, chybně napojené přípojky.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Rumburk se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce  vodovodu v celkové délce 378 metrů a kanalizace v celkové délce 280 metrů.

Stávající vodovod bude nahrazen novým polyethylenovým potrubím průměru 160 mm. Všechna související provozní zařízení budou rekonstruována a všechny nalezené funkční přípojky budou přepojeny.

Rekonstrukce kanalizace v ulici Kalná bude nahrazena kameninovým potrubím z hrdlových, oboustranně glazovaných trub jmenovitého průměru 400 mm včetně přepojení nalezených funkčních přípojek. Stávající betonová kanalizace průměru 300 mm v ulici Stanko Vodičky  bude nahrazena kameninovým potrubím z hrdlových, oboustranně glazovaných trub jmenovitého průměru 300 mm včetně přepojení nalezených funkčních přípojek.

Stavební práce budou prováděny převážně v asfaltové vozovce místních obslužných komunikací při snaze minimalizovat negativní dopady stavby na funkce veřejného prostoru. Souběžné řady kanalizace a vodovodu v ulici Stanko Vodičky budou rekonstruované ve společném otevřeném výkopu cca ve středu vozovky. Vodovod v ulici Stanko Vodičky a kanalizace v ulici Kalná budou též rekonstruovány v otevřeném výkopu cca ve středu vozovky.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16.08.2022. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 40. kalendářním týdnu)

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 16. února 2023.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. dubna 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies