Rychnov u Jablonce n.N., Malířská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Rychnov u Jablonce n.N., Malířská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
31.08.2022 – 30.11.2022
V Rychnově u Jablonce nad Nisou, v ulici Malířská provedeme rekonstrukci zastaralého, poruchového vodovodu a kanalizace ve špatném technickém stavu. Stavba je koordinována se statutárním městem Jablonec nad Nisou, které zde plánuje svoji investiční akci k rekonstrukci komunikace a dešťové kanalizace.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řád, který tvoří litinové potrubí DN 50 mm. Vodovod byl uveden do provozu  v roce 1935. Potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové.

Kanalizaci tvoří BE 300 mm. Potrubí je ve špatném technickém stavu, má netěsné spoje, silný obrus a popraskané trouby. Dále kanalizaci tvoří BE 400 mm, kde je potrubí rovněž ve špatném technickém stavu. Dle kamerové prohlídky chybí dna, prorůstají kořeny a trouby jsou popraskané. V souběhu je kanalizace z PVC potrubí DN 250 mm z roku 2001. Potrubí je v dobrém stavu. Do uvedených kanalizací je napojena stoka z KA DN 300 mm, která vede z bočního směru. Část kanalizace je ve špatném technickém stavu, vykazuje popraskané trouby a prorůstá kořeny. 

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Jablonec nad Nisou se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodů v celkové délce 148 metrů a rekonstrukce kanalizace v celkové délce 139 metrů.

Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v ulici Malířská bude provedena z PE 100 RC. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí a propojení stávajících vodovodních řadů. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodního řadu prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizace, bude potrubí uloženo do společného výkopu.

Rekonstrukce stávající kanalizační stoky v ulici Malířská bude tvořena z kameninových trub hrdlových DN 300 mm. Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících splaškových kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí. Souběžně s rekonstrukcí kanalizační stoky bude probíhat i samostatná investiční akce města Rychnov na výstavbu dešťové kanalizace v ul. Malířská, do které budou následně přepojeny všechny stávající dešťové přípojky z objektů a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem převážně v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu (IO 02), resp. s novou dešťovou kanalizací.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31.08.2022. Vlastní stavební práce začaly 15.09.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2022.- termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 13 staveb v celkovém objemu 142,41 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies