Rychnov u Jablonce n.N., Občanská, Zahradní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Rychnov u Jablonce n.N., Občanská, Zahradní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
23.03.2022 – 23.11.2022
V Rychnově u Jablonce nad Nisou, v ulicích Občanská a Zahradní provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace. Stavba je koordinována s městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, které plánuje svou investiční akci.

 

Více o stavbě:

V Občanské ulici se nachází vodovodní řad tvořený z litinového potrubí z roku 1926. Potrubí je zastaralé, poruchové a zkorodované. V ulici Zahradní se nachází vodovodní řad z ocelového potrubí DN 50 mm a litinového potrubí DN 60 mm z roku 1934. Potrubí je poruchové, zkorodované a zastaralé.

V ulici Občanské se nachází kanalizační stoka, kterou tvoří BE 300, BE 300/450. V Zahradní ulici tvoří kanalizaci potrubí z BE vejce 300/450. Dle kamerové prohlídky je potrubí ve špatném technickém stavu, má netěsné spoje, popraskané trouby a silný obrus.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Rychnov u Jablonce nad Nisou se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 486,5  metrů a kanalizace v celkové délce 219 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z PE potrubí 100RC d90, PE d90, PE D63. Součástí rekonstrukce je i přepojení přípojek.  Rekonstrukce kanalizace bude provedena z KTH potrubí DN 300 mm a DN 250 mm. Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení všech stávajících  kanalizačních přípojek a uličních vpustí.  Kanalizační stoky budou umístěny ve stávajících trasách, avšak budou oproti stávajícímu potrubí zahloubeny, v ul. Občanská pak bude provedena nová kanalizační stoka navazující na stávající kanalizaci (od č.p. 381 k č.p. 474). Vodovodní řady budou umístěny částečně v nových trasách tak, aby potrubí bylo uloženo v souběhu s navrhovanou kanalizací. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 04.04.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 23. listopadu 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 13 staveb v celkovém objemu 142,41 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies