Teplice, Litoměřická, Mostecká, Lounská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Litoměřická, Mostecká, Lounská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
14.06.2022 – 30.09.2023
V Teplicích, v ulicích Litoměřická, Mostecká, Lounská provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a poškozené kanalizace. Stavba je koordinována s městem Teplice, které plánuje provést obnovu povrchů komunikace a se společností T-mobile, Gasnet, SŽ, které plánují své investiční akce.

 

Více o stavbě:

V ulici Litoměřická se nachází litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1945. V ulici Mostecká se nachází litinový vodovod DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1945. V ulici Lounská se nachází litinový vodovod DN 100 mm, DN 150 mm, DN 200 mm z roku 1945, DN 350 mm z roku 1970. Vodovod je dožilý. Na řádu jsou přípojky, které vyžadují opravu.

V ulici Lounská se nachází  kanalizace BE VEJCE DN 600/1050 mm. Dle kamerové prohlídky vykazuje kanalizace místy poškození mechanické a chemické, zvýšenou drsnost dna stoky. V ulici Mostecká se nachází kameninová kanalizace DN 300 mm, která je v souběhu s vodovodem. Dle kamerové prohlídky byl její stav zhodnocen jako dobrý. V ulici Litoměřická se nachází kanalizace z kameninového potrubí DN 250 mm. Dle kamerové prohlídky byl její stav zhodnocen jako dobrý.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Teplice, SŽ, T-mobile, GasNet se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 752,6 metrů a kanalizace v celkové délce 83 metrů.

Stávající vodovodní řady vyměníme za nové potrubí z LTH DN 80 mm, DN 100 mm, DN 200 mm, DN 350 mm. Součástí rekonstrukce je i přepojení 39 ks přípojek. U řadu LT DN 80 mm je navržená část nové trasy a to v celkové délce 15,5 metrů. Zbylé úseky vodovodu a kanalizace jsou rekonstrukce ve stávající trase. Zařízení jsou uložena převážně v asfaltových komunikacích, chodnících a částečně zelených pruzích.

Předmětem rekonstrukce kanalizace je pokračování bezvýkopové sanace stávající jednotné kanalizační stoky BE VEJCE DN 600/900 mm v celkové délce 61 m, rekonstrukce kanalizace KT DN 300 mm. Součástí rekonstrukce je i přepojení pět přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14.06.2022. Vlastní stavební práce začnou 29. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 113,71 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies