Třebušín, Dolní Týnec - rekonstrukce vodovodu

Třebušín, Dolní Týnec - rekonstrukce vodovodu
18.07.2022 – 18.11.2022
V Dolním Týnci části obce Třebušín provedeme rekonstrukci zkorodovaného a poruchového vodovodu z roku 1911.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází stávající litinový vodovodní řad DN 80 mm. Jedná se o hlavní zásobní řád. Do provozu byl uveden v roce 1911. Na vodovodním řadu byl zaznamenán narůstající počet poruch. Na vodovodu dochází k úniku vod. Potrubí je velká vnitřní inkrustace a má vnější korozi.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 849,10 metrů.

Stávající vodovodní potrubí bude nahrazeno potrubím z vysokohustotního polyetylenu PE-HD (PE 100 RC) o vnějším průměru 90 mm. Stavba bude realizovávána pomocí bezvýkopové technologie Berstlining. Část vodovodu u objektu č.e. 471 bude přeložena z původní trasy. Tato přeložka vodovodu v délce 80,6 m bude realizována potrubím z vysokohustotního polyetylenu PE-HD (PE 100 RC) o vnějším průměru 90 mm. Stavba bude realizována pokládkou potrubí do otevřené pažené rýhy. Součástí stavby bude přepojení 1 vodovodní přípojky. Součástí stavby bude napojení na stávající vodovody, vysazení celkem 14 ks vodovodních přípojek a osazení podzemního hydrantu. Součástí stavby je i rekonstrukce armaturní šachty u objektu č.p. 9., redukční šachty u objektu č.p. 35 a nové vystrojení vodoměrné šachty u objektu e.č. 471.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18.07.2022. Vlastní stavební práce začnou ve 33. kalendářním týdnu.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 18. listopadu 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 295,77 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies