Ústí n.L., Jeseninova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ústí n.L., Jeseninova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
29.03.2022 – 29.11.2022
V Ústí nad Labem na Střekově, v ulici Jeseninova provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1905 a popraskané, zdeformované kanalizace z roku 1907.

 

Více o stavbě:

V ulici Jeseninova, v předmětném úseku stavby, se nachází vodovodní řád z litinového potrubí DN 100 mm. Vodovodní řad byl uveden do provozu v roce 1905. Hloubka uložení řadu je do 2 metrů. Inkrustace potrubí přesahuje 30%, s narůstajícím počtem poruch.

V uvedené lokalitě je kanalizace tvořena ze železobetonových trub DN 300 mm a DN 200 mm. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1907. Hloubka stoky je od 1 do 5,2 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje korozi 50 %, praskliny, místy kořeny ve spojích stoky, chemické narušení tělesa, netěsnosti spojů. Kanalizační šachty mají nedostatečné profily.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 363,6 metrů a  kanalizace v celkové délce 385,8 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z vysokohustotního polyetylenu DN 100 mm. Součástí stavby bude i přepojení přípojek.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky za novou z kameninových trub hrdlových KATH DN 300 mm a betonového potrubí DN 300 mm.  Sanace stávajícího betonového potrubí kanalizace DN 300 mm bude provedena metodou UV- liner v celkové délce 97,4 metrů. Součástí stavby je i přepojení domovních přípojek.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu. Protože vodovod a kanalizace v současné době nejsou v části trasy uloženy do společného výkopu, bude rekonstrukce provedena ve společném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29.03.2022. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (v 17. kalendářním týdnu).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 29. listopadu 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies