Ústí n.L., Jizerská - rekonstrukce vodovodu

Ústí n.L., Jizerská - rekonstrukce vodovodu
09.02.2022 – 31.12.2022
V Ústí nad Labem, v Jizerské ulici provedeme rekonstrukci dožilého, zkorodovaného a poruchového vodovodu v kolektoru.

Více o stavbě:

Na sídlišti Stříbrníky, v ulici Jizerská se nachází stávající vodovod v kolektoru, který je z ocelového potrubí Ø 100, 150 a 200 mm, s krátkou propojkou z polyetylenu De 63 mm. Odbočné řady vedoucí z kolektoru jsou z tvárné litiny DN 100 mm. Rok pořízení ocelového potrubí  je 1972. Ocelové vodovody jsou zkorodovány, vyskytují se značné drobné úniky vod. Na vodovodních řadech je osazeno mnoho armatur.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 1020 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodních řadů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu daném jejich stářím a kvalitativními standardy v době jejich vzniku. Rekonstrukce bude prováděna převážně v kolektoru, z malé části ve výkopu. Stávající ocelové potrubí bude v kolektoru nahrazeno tvárnou litinou 160 v délce 457 metrů a DN/OD 110 v délce 476 metrů a ve výkopu polyetylenem PE 100 RC DN/OD 110 v celkové délce 87 metrů. Vzhledem k vysoké teplotě v kolektoru v důsledku souběžně vedených teplovodů, bude vodovodní potrubí tepelně izolováno. Zdvojené úseky řadů budou nahrazeny jedním potrubím. Součástí stavby je demontáž provozně nadbytečných řadů v kolektoru.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 09.02.2022. Vlastní stavební práce začnou v  v následujících dnech (v 6. kalendářním týdnu).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies