Ústí n.L., propoj Mezní - rekonstrukce vodovodu

Ústí n.L., propoj Mezní - rekonstrukce vodovodu
18.10.2022 – 18.12.2022
V Ústí nad Labem, v ulici Mezní provedeme rekonstrukci dožilého, poruchového vodovodu z roku 1970.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen z ocelového potrubí DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1970. Hloubka uložení je 1,8 metrů pod terénem. Potrubí vykazuje totální korozi, s narůstajícím počtem poruch. Vodovod se nachází v části kolektoru, zeleň, chodník.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 78,6 metrů.

Ocelový vodovodní řad bude nahrazen za PE DN 100 mm RC+ DN/OD 90 SDR11/PN16 PAS1075 – typ3. Propoj v kolektoru za BLUTOP DN/OD 90 PFA25. Na řadu je celkem 1 ks stávající přípojky, která bude v rámci stavby přepojena a 1 ks podzemního hydrantu. Vodovodní řad bude uložen v travnaté ploše, chodníku a napojení je v kolektoru topného kanálu. Stavba bude realizována bezvýkopovou technologií.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18.10.2022. Vlastní stavební práce začnou 07.11.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 18. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies