Ústí n.L., Spojovací - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Ústí n.L., Spojovací - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
11.07.2022 – 15.10.2022
V Ústí nad Labem, v ulici Spojovací a Velká Hradební provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1970 a neprůchozí kanalizace z roku 1926.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řád z litinového potrubí DN 125 mm. V roce 1970 byl vodovod uveden do provozu. Potrubí vykazuje totální korozi, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena z betonových trub DN 500 mm. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1926. Kanalizace je neprůchozí z důvodu “provalené stoky“. Kanalizace vykazuje destrukci.  

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 51,20 metrů a kanalizace v celkové délce 42,80 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řádu bude provedena z polyetylenového potrubí PE 100 RC+ DN/OD 90 SDR11/PN16 PAS1075 – typ2, ECOFLEX AQUA SINGLE 90 (90x12,3/200) a vodovodní přípojky PE100 RC+ DN/OD 32 SDR11/PN16 PAS1075 – typ2. Na řadu jsou celkem 4 ks stávajících přípojek, které budou v rámci stavby přepojeny.

Stávající kanalizační stoka bude nahrazena za hrdlové kameninové potrubí KTH DN/ID 300 mm včetně výměny 3 ks revizních šachet a přepojení 5 ks přípojek. Kanalizační šachty budou betonové prefabrikované.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11.07.2022. Vlastní stavební práce začnou 25.07.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 11.09.2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. října 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies