Varnsdorf, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Varnsdorf, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
31.08.2022 – 31.12.2022
Ve Varnsdorfu, v ulici Komenského provedeme rekonstrukci netěsné a popraskané kanalizace. Stavba bude koordinována se společností Innogy, která provede svou investiční akci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen z hrdlového litinového potrubí DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1933. Potrubí je bez poruch.

V ulici Komenského se nachází kanalizace, tvořena z betonového potrubí DN 500/750 mm. Hloubka uložení stoky je do 2 metrů pod terénem. Potrubí vykazuje korozi materiálu 50%, duté prostory, chybějící dno, tvoří se kaverny. Dále se zde nachází kanalizace zděného obdélníkového tvaru 600/800 mm, která navazuje na betonové potrubí DN 600 mm. Potrubí vykazuje korozi materiálu 50%, netěsnost ve spojích, cizí potrubí procházející stokou. Stávající stoka je v nevyhovujícím technickém stavu daném jejím stářím a kvalitativními požadavky v době jejich vzniku.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci se společností Innogy se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 110,3 metrů.

Stávající stoka bude nahrazena kameninovým oboustranně glazovaným potrubím DN/ID 500 mm uloženým ve stejné trase a hloubce. Stávající revizní šachty budou rekonstruovány, jedna ve stejné poloze, další čtyři budou posunuty z důvodu vymístění ze soukromých pozemků, souběhu se sdělovacím kabelem a existence kořenového systému vzrostlého javoru. Potrubí kanalizace bude ve výkopu ukládáno do štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem. Šachty budou prefabrikované. Součástí stavby je i rekonstrukce souvisejících provozních zařízení a přepojení všech nalezených funkčních přípojek.

Kapacity:           

  • IO 01 Kanalizace
  • IO 01 Stoka KATH DN/ID 500 dl. 110,3 m
  • IO 02 Obnova povrchů

 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31.08.2022. Vlastní stavební práce již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies