Velký Valtinov - rekonstrukce vodovodu

Velký Valtinov - rekonstrukce vodovodu
25.02.2022 – 30.07.2022
V severovýchodní části okresu Česká Lípa, v obci Velký Valtinov provedeme rekonstrukci zastaralého a poruchového vodovodu z roku 1973.

 

Více o stavbě:

V obci Velký Valtinov se nachází vodovodní řád z polyetylenového potrubí DN 110 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1973. Potrubí je z velice nekvalitního materiálu. Řad je dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Oprava poruch je velmi obtížná, protože terén v části mezi Panenským potokem a starým náhonem je podmáčený. 

Z uvedených technických důvodů a špatného přístupu k vodovodu se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 326 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD DN 100 mm. Na trase bude dopojena 1 vodovodní přípojka v délce 35 metrů.  Stavba bude probíhat bezvýkopovou metodou – řízenými protlaky.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25.02.2022 Vlastní stavební práce začnou 28.03.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. července 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies