VDJ Pšov - VDJ Čeradice - rekonstrukce přivaděče

VDJ Pšov - VDJ Čeradice - rekonstrukce přivaděče
24.07.2023 – 31.12.2024
V Čeradicích provedeme rekonstrukci přívodního řadu z roku 1967 a současně bude proveden zásobní řad směrem k obci Pšov.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází přívodní řad mezi vodojemy Pšov a Čeradice. Jedná se o ocelový přívodní řad DN 300 mm, DN 400 mm, azbeztocementový DN 300 mm a litinový řad DN 300 mm. Do provozu byl uveden v roce 1967. Ocel je za hranicí své životnosti, potrubí vykazuje značné opotřebení, korozi. Na oceli a litině dochází k usazování železa a manganu na stěnách potrubí. Azbeztocementový řad má atypický průměr a je za hranicí své životnosti. Na trase přívodního řadu se nachází tři armaturní šachty, pět kalníků, tři vzdušníky.

Z uvedených technických  důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce přívodního řadu v celkové délce 6 796,7 metrů a zásobního řádu v celkové délce 513,7 metrů.

Jedná se o rekonstrukci úseku od vodojemu Pšov do vodojemu Čeradice. Přivaděč (větev z AC potrubí DN 300 mm) – Řad 1 v celém úseku mezi vodojemem Pšov a vodojemem Čeradice bude rekonstruován na potrubí TLT s ochrannou vrstvou z cementové malty (OCM/ZMU) DN 300 mm PN 16. Při dvojím křížení se silnicí I/27 bude potrubí zataženo do dvou stávajících chrániček. Při trojím křížení vodních toků budou obnoveny tři chráničky. Stávající kalníky budou rekonstruovány v původních místech, stávající armaturní šachta AŠ2 bude mít vyměněnou stropní desku, stávající vzdušníkové šachty budou vyměněny za betonové prefabrikované na stejných místech. Další nevyužité šachty a kalníky na trase budou ubourány a zasypány.

Dále musí být rekonstruován zásobní řad směrem k obci Pšov, jelikož po provedení rekonstrukce přivaděče již nebude možné využívat pro tento účel část potrubí AC DN 300 mm. Řad 2 bude rekonstruován v trase druhé provozované větve přivaděče ve stávajícím ocelovém potrubí DN 500 mm od vodojemu Pšov až k armaturní šachtě AŠ0, zatažením potrubí PE-HD (PE100) RC s ochrannou vrstvou DN/OD 160x9,5 PN 10 do stávajícího ocelového potrubí. Na zdvojeném úseku bude po provedení rekonstrukce druhá větev odstavena a zakonzervována.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.07.2023. Vlastní stavební práce začnou tento týden (ve 31. kalendářním týdnu).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2024.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 177,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies