Braňany, Bílinská, Petra Bezruče - rekonstrukce vodovodu

Braňany, Bílinská, Petra Bezruče - rekonstrukce vodovodu
14.06.2017 – 16.10.2017
Jedná se o rekonstrukci poruchových úseků vodovodu v celkové délce 472 metrů, na které je připojeno cca 50 obyvatel.


Více o stavbě:


Předmětný vodovod se nachází v obci Braňany. Úsek v Bílinské ulici je z litiny vnitřního průměru 100 mm, úsek v části ulice Petra Bezruče (komunikace č. III/256 ve správě SÚS Ústeckého kraje) má vnitřní průměr 80 mm. Řady z roku 1958 jsou dožilé a poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Kanalizace z roku 2011 je v dobrém stavu.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu v celkové délce 472 metrů, z toho průměru 110 mm v délce 298,4 metrů a průměru 90 mm v délce 173,6 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu a bezvýkopem, řízeným i neřízeným protlakem. Trasa vodovodu bude vymístěna z komunikace ve správě SÚS ÚK tak, aby se minimalizoval zásah do této komunikace. Součástí stavby je přepojení stávajících 14 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující vodovodní řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště k dnešnímu dni, tj. 14. června 2017. Stavební práce budou zahájeny od 16. června a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 16. října 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies