Česká Kamenice, Palackého, Zámecká - rekonstrukce kanalizace

Česká Kamenice, Palackého, Zámecká - rekonstrukce kanalizace
09.06.2017 – 15.11.2017
Budou zrekonstruovány dožilé úseky historické kanalizace v celkové délce téměř 400 metrů.


Více o stavbě:


V Palackého a Zámecké ulici je stávající kanalizace z roku 1910 tvořena úseky rozdílných profilů: je z betonového potrubí o vnitřním průměru 300 a 600 mm a z betonu vejčitého profilu 400/600 mm. Je umístěna v místní komunikaci v hloubce do tří metrů. Kanalizace nemohla být prohlédnuta v celém svém rozsahu pro velmi špatný technický stav, ale i tak je zřejmá koroze nad 50 %, praskliny, chemické narušení stoky, netěsné a posunuté trubní spoje. V důsledku toho vznikají četné kaverny, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. V souběhu s kanalizací vedené vodovody jsou bez poruch a v dobrém technickém stavu. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 264,71 metrů a vnitřního průměru 500 mm v délce 128,98 metrů – celkem bude rekonstruováno 393,69 metrů kanalizace. K výměně potrubí dojde v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Součástí stavby je přepojení všech 26 stávajících domovních kanalizačních přípojek a 4 přípojek uličních vpustí na trase, rekonstrukce 4 revizních šachet a napojení na navazující stávající stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. června 2017. Stavební práce v těchto dnech začaly a podle aktualizovaného harmonogramu mají být dokončeny do 15. listopadu 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou investiční akcí společnosti innogy. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies