Česká Lípa, Česká - rekonstrukce vodovodu

Česká Lípa, Česká - rekonstrukce vodovodu
30.06.2017 – 30.11.2017
Jedná se o rekonstrukci velmi často poruchového vodovodu kvůli použití nekvalitního trubního materiálu.


Více o stavbě:


V České ulici v českolipské městské části Svárov je vodovodní řad z roku 1975 z polyetylénu průměru 110 mm. Vodovod vedený v místní asfaltové komunikaci je kvůli použití nekvalitního trubního materiálu v havarijním stavu a velmi často poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci v úseku mezi křižovatkami České ul. s ulicemi Janáčkova a U Výtopny. Kanalizace v této ulici je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v délce 161 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících osmi domovních vodovodních přípojek na trase a napojení rekonstruovaného úseku vodovodu na navazující řady. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase a niveletě. Závěrem dojde k obnově povrchu v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. června 2017. Stavební práce v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies