Chabařovice, V Aleji, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chabařovice, V Aleji, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22.05.2017 – 30.11.2017
V Chabařovicích provedeme rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přes 90 obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající jednotná kanalizace v uvedené lokalitě je z betonu vejčitého profilu 500/750 mm. Byla uvedena do provozu roku 1956. Kamerová prohlídka ukázala špatný technický stav stoky: korozi nad 50 %, chybějící části trub a viditelnou zeminu. Důsledkem je nátok balastních vod a vznik kaveren. V souběhu s částí trasy kanalizace je veden vodovod z litiny průměru 80 mm, který byl vybudován v letech 1907 a 1964. Vodovod, který vykazuje korozi a inkrustaci do 30 %, je poruchový, proto bude vyměněn zároveň s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kamenina vnitřního průměru 500 mm v délce 331 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 100 mm v celkové délce 183 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 23 stávajících domovních vodovodních přípojek, 36 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, jakož i rekonstrukce 12 kanalizačních šachet. Stavba bude realizována převážně v otevřeném paženém výkopu v místní asfaltové komunikaci, kanalizace a vodovod vždy v samostatné rýze. Podchod vodovodu pod potokem bude realizován bezvýkopovou metodou berstlining. Podchod kanalizace pod potokem bude proveden také bezvýkopem – protlačením ocelové chráničky o průměru 1000 mm a zalitím mezikruží betonem. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikací v celém rozsahu, a to sdružením financí SVS (obnova komunikace nad rýhou) a města Chabařovice (zbylá část komunikace).

Investorem stavby je SVS. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies