Chlumec, Muchova, Strádovská, Klidná, Skřivánčí, rekonstrukce vodovodu

Chlumec, Muchova, Strádovská, Klidná, Skřivánčí, rekonstrukce vodovodu
07.04.2017 – 07.09.2017
V Chlumci vyměníme, v celkové délce 373 metrů, poruchový vodovod, na který je připojeno téměř 70 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Ústecku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchového vodovodu v Chlumci, v ulicích Muchova, Strádovská, Klidná a Skřivánčí.

Více o stavbě:
Stávající vodovod v lokalitě u městského úřadu je z litiny vnitřního průměru 100 mm. Byl uveden do provozu roku 1981 a dnes je dožilý a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Vodovod je uložen v místní komunikaci. V části trasy vodovodu je vedena v souběhu kanalizace z PVC a kameniny z roku 1984. Vzhledem k jejímu dobrému stavu ale není nutná výměna.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito litinové hrdlové potrubí v celkové délce 372,56 metrů, z toho o vnitřním průměru 100 mm v délce 364,92 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce 7,64 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Součástí stavby je přepojení všech devíti stávajících domovních vodovodních přípojek, osazení nadzemního hydrantu a napojení na navazující vodovodní řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. dubna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (17. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 7. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s investiční akcí města Chlumec k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH. 
 


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies