Chlumec, Nad školou - rekonstrukce vodovodu

Chlumec, Nad školou - rekonstrukce vodovodu
26.04.2017 – 31.07.2017
Vyměníme často poruchový vodovod v celkové délce 203 metrů.


Více o stavbě:


Stávající vodovod v ulic Nad Školou je z litiny vnitřního průměru 100 mm. Byl uveden do provozu roku 1981 a dnes je dožilý, inkrustovaný, poruchový a nedostatečně kapacitní - proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Vodovod je uložen v místní asfaltové komunikaci, v panelové cestě a zčásti v zatravněné ploše v hloubce do 1,5 metru. V části trasy vodovodu je vedena v souběhu kanalizace z kameniny. Stoka z roku 1985 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 110 mm v celkové délce 203,2 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase a niveletě. Její součástí je přepojení všech sedmi stávajících domovních vodovodních přípojek na trase mezi křižovatkou ulic Nad Školou x Muchova až po konec řadu v ulici Nad Školou u č. p. 258, a napojení na navazující vodovodní řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. dubna 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech přepojením na suchovod (provizorní vodovod), vlastní výkopové práce budou zahájeny v 19. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s investiční akcí města Chlumec k obnově povrchu komunikace. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies