Chomutov, Bezručova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Bezručova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
25.04.2017 – 30.06.2018
Rekonstrukce stoky v havarijním stavu s chybějícím dnem a historického vodovodu z let 1903 a 1920.


Více o stavbě:


Stávající kanalizace neznámého stáří v Bezručově ulici z betonu vejčitého profilu 500/750 mm je v havarijním stavu. Jak ukázala její kamerová prohlídka, stoka nemá dno. Navíc jsou na ní přípojky po již zbouraných nemovitostech. V souběhu s ní v osové vzdálenosti cca 1,5 metru jsou vedeny vodovodní řady, jeden z litiny vnitřního průměru 325 mm (z roku 1903) a druhý z oceli vnitřního průměru 125 mm (z roku 1920). Vzhledem k blízkosti uložení a stáří SVS rozhodla o společné rekonstrukci vodovodu s kanalizací, které jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci ve správě SÚS Ústeckého kraje v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Husovou a Kostelní.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 600 mm v délce 159,3 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 300 mm v délce 190,5 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce tří metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících tří domovních kanalizačních přípojek, jakož i napojení na navazující sítě. Stavba bude v celém rozsahu realizována v otevřeném paženém výkopu a kanalizace bude z větší části uložena do společného výkopu vodovodem. Dojde ke změně trasy - kanalizace a vodovod budou vymístěny mimo komunikaci ve správě SÚS do chodníku (zeleného pásu) v majetku Statutárního města Chomutov. Původní úseky kanalizace a vodovodu budou zrušeny a zapopílkovány. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. dubna 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies