Chomutov, Borová - rekonstrukce vodovodu

Chomutov, Borová - rekonstrukce vodovodu
06.09.2017 – 30.11.2017
Bude zrekonstruován nevyhovující úsek dožilého vodovodu v délce téměř 230 metrů, vedený v kolektoru.


Více o stavbě:

Stávající vodovod v  Borové ulici se zástavbou bytových domů je z ocelového potrubí vnitřního průměru 250 mm. Řad z roku 1981 vedený v kolektoru je zkorodovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Kanalizace v kolektoru není, proto se jí rekonstrukce netýká.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu v úseku mezi č. p. 5158 a výměníkem u č. p. 5135 použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 225 mm v délce 228,9 metrů. Stavba proběhne v celém rozsahu v kolektoru. Její součástí je přepojení stávajících čtyř vodovodních přípojek na trase, jakož i napojení na navazující řady.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. září 2017. Stavební práce budou zahájeny koncem září a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies