Chomutov, Kochova, Bělohorská, Haškova - rek. kanalizace a vodovodu

Chomutov, Kochova, Bělohorská, Haškova - rek. kanalizace a vodovodu
16.05.2017 – 16.12.2017
V lokalitě u nemocnice budou v uvedených ulicích zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 200 obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající kanalizace ve všech uvedených ulicích je z betonových trub vnitřního průměru 300 mm. Jak ukázala kamerová prohlídka, stoky z roku 1930 jsou v havarijním stavu, materiál je zkorodovaný a popraskaný. V souběhu s kanalizací jsou vedeny vodovodní řady z oceli vnitřního průměru 100 mm. Byly uvedeny do provozu roku 1920. Kanalizace a vodovod jsou vedeny převážně v místních asfaltobetonových komunikacích v hloubce až 4,5 metrů, okrajově v silnici č. III/2522, v chodníku a zatravněné ploše. Vzhledem k jejich stáří a stavu SVS rozhodla o jejich společné rekonstrukci. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 219,9 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z tlakové litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 265,5 metrů. Část původní kanalizace v délce 59 metrů bude zrušena. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 15 domovních vodovodních přípojek, 24 kanalizačních přípojek a jedné přípojky uliční vpusti, jakož i napojení na navazující stávající sítě. Stavba bude v celém rozsahu realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. května 2016. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 16. prosince 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies