Cítoliby, Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Cítoliby, Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
31.05.2017 – 30.11.2017
Rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 55 obyvatel.


Více o stavbě:


Kanalizační stoka z roku 1965 v ulici Boženy Němcové je z betonového potrubí o vnitřním průměru 300 mm. Stoka je podle kamerové prohlídky ve špatném technickém stavu - vykazuje korozi místy nad 50 %, praskliny, protispády a nevyhovující šachty. Vodovod je veden v osové vzdálenosti cca dva metry od kanalizace. Je tvořen úseky z azbestocementu a PVC (obojí z roku 1967) a z polyetylénu (z roku 2009). Vodovod i kanalizace jsou uloženy v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce do 2,5 metrů. SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 192 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 172 metrů. Část stávající trasy kanalizace a vodovodu bude zrušena, přípojky prodlouženy a přepojeny na zrekonstruované úseky kanalizace a vodovodu. Zrušený úsek kanalizace bude zapopílkován. Součástí stavby je rekonstrukce a přepojení stávajících 18 domovních vodovodních přípojek a 40 kanalizačních přípojek a napojení na stávající navazující řady/stoky. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. května 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (23. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, nejpozději do 30. září 2017. Na stavbu SVS naváže plánovaná investiční akce městyse k obnově povrchu komunikace. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies