ČOV Bohušovice nad Ohří, plocha pro separaci odpadů

ČOV Bohušovice nad Ohří, plocha pro separaci odpadů
09.03.2017 – 30.06.2017
V Bohušovicích nad Ohří vybudujeme na ČOV plochu pro separaci odpadů z čištění kanalizace.


Více o stavbě:
Čistírna odpadních vod v Bohušovicích nad Ohří s kapacitou 3 000 EO (ekvivalentních obyvatel) dosud nebyla vybavena na odvodnění odpadů z čištění kanalizace ve spádové oblasti. V současné době jsou na ČOV čtyři kalová pole o rozměrech 3 x 9 metrů. Pro využívání kalových polí k dovozu obsahu separačních vozů je však nevhodné jak jejich umístění (malý prostor pro manipulaci s autem), tak velmi špatný technický stav, proto SVS rozhodla o vybudování nové separační plochy. 

V rámci investiční akce SVS budou vybudována tři pole, z nichž každé bude o vnitřních půdorysných rozměrech 3,8 x 10,8 metrů. Celková plocha separátorů bude 12,2 x 11 metrů. Bude provedena výkopová jáma s pasy pro základy stěn a pro drenáž. Drenáž bude z tlakového potrubí s vyvrtanými otvory a s plným žlábkem ve dně. Na dno základové spáry výkopu včetně drenážních pasů bude položena hydroizolační fólie pro spodní stavby ochráněná geotextilií. Drenážní potrubí bude z obou stran zakončené plastovými revizními šachtami v celkovém počtu 6 ks a odpadním potrubím svedeným na přítok ČOV. Stěny budou ze železobetonu, pojízdné vyspádované dno bude ze silničního betonu s dilatačními spárami. Bude zhotovena nová vybetonovaná nájezdová plocha. Stavba bude probíhat za provozu ČOV.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. března 2017. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. 6. 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies