ČOV Bystřany, doplnění tepelného výměníku

ČOV Bystřany, doplnění tepelného výměníku
10.04.2017 – 10.09.2017
Na čistírně v Bystřanech, která patří mezi strategické investice, dovybavíme technologii o další tepelný výměník voda/kal. Tím navýšíme přenos tepelného výkonu o 250 kW.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2017 – v areálu čistírny odpadních vod Bystřany doplní další tepelný výměník, čím bude zajištěn dostatečný ohřev kalu ve vyhnívacích nádržích.

Více o stavbě:
Na čistírnu odpadních vod v Bystřanech s kapacitou 104 185 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou přiváděny převážně komunální odpadní vody z měst Teplice, Dubí, Krupka a přilehlých aglomerací. Jde o mechanicko-biologickou ČOV z roku 1975, která leží na pozemku SVS jihovýchodně od města. V letech 2000-2003 proběhla její rozsáhlá rekonstrukce za výrazného finančního přispění ze strany SRN. Další dílčí rekonstrukce provedla SVS v letech 2006-2007, 2009 a 2012.

Topné zkoušky prokázaly, že tepelné hospodářství nemá dostačující kapacitu. Bylo zjištěno chybné vystrojení a zapojení topného systému v kotelně, nestabilní chod topného zdroje, netěsnosti a s tím spojené úniky topné vody a snížená schopnost kogeneračních jednotek předávat teplo do topného systému. SVS proto rozhodla o potřebě zkapacitnění zařízení pro dodávku technologického tepla v kalovém a plynovém hospodářství s ohledem na produkci kalu a bioplynu.

V rámci investiční akce SVS bude provedena řada opatření, kterými bude navýšen přenos tepelného výkonu o 250 kW. Bude nahrazeno poddimenzované čerpadlo topné vody technologického ohřevu. Dojde k úpravě (rozdělení) potrubních systémů a výměně teplosměnných desek výměníku topné vody v obou kogeneračních jednotkách. Bude nainstalován druhý tepelný výměník (paralelně se stávajícím výměníkem), a to včetně kalového oběhového čerpadla, potrubí, elektroinstalace a úpravy systému řízení ČOV. Budou doplněna čidla pro online měření průtoku, teploty a tepla. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. dubna 2017. Montážní práce začnou koncem května a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 10. září 2017. 

Z hlediska charakteru investic jde o strategickou investici. SVS pro okres Teplice v roce 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.
 


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies