ČOV Kadaň, dmychárna a strojní zahuštění kalu

ČOV Kadaň, dmychárna a strojní zahuštění kalu
18.05.2017 – 18.12.2017
V areálu ČOV Kadaň zrealizujeme opatření, vedoucí ke stabilizaci odtoku a zkapacitnění strojního zahuštění kalu. Zároveň bude stavebně zrekonstruován dožilý objekt strojovny.


Více o stavbě:
ČOV v Kadani s kapacitou 19 250 EO (ekvivalentních obyvatel) na jednotné kanalizaci je mechanicko-biologická, s jednou usazovací nádrží, s anoxickým selektorem, předřazenou denitrifikací, s nitrifikací a s chemickou eliminací fosforu. ČOV Byla v letech 2005-2006 zrekonstruována. V některých obdobích (červen až září) je projektovaná kapacita ČOV překračována. Pro zvýšené zatížení ČOV jsou pak stávající strojní zahuštění přebytečného kalu a výkon dmychadel k provzdušnění aktivačních nádrží kapacitně nedostatečné. Zároveň je zapotřebí zajistit optimalizaci dávkování síranu železitého k zajištění stability odtoku v hodnotě fosforu (Pcelk).

V rámci investiční akce SVS bude na ČOV provedena stavební rekonstrukce dožilého objektu strojovny vč. střechy a elektroinstalace, ale i doplněna technologie a instrumentace. Dojde k demontáži stávajícího strojního zahuštění kalu a chemického hospodářství a instalaci pásového zahušťovače včetně chemického hospodářství s vyšším výkonem. Do dmychárny se doplní další dmychadlo s napojením na stávající rozvody vzduchu včetně drobných úprav potrubí. Zároveň dojde k osazení nového analyzátoru pro optimalizaci dávkování síranu železitého. Bude vyměněno PC pracoviště na velínu a doplněn řídící systém. Stavba bude probíhat za provozu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 18. prosince 2017. Poté bude zahájen roční zkušební provoz.

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies