ČOV Louny, doplnění instrumentace

ČOV Louny, doplnění instrumentace
22.05.2017 – 22.09.2017
Jedná se o opatření, spočívající v osazení řady analyzátorů a sond, čím bude zajištěna vyšší stabilita řízení procesů na ČOV.


Více o stavbě:


Na čistírnu odpadních vod v Lounech s kapacitou 40 000 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou nyní přiváděny odpadní vody od cca 27 000 EO. Byla v letech 2009-2010 zrekonstruována a jde o dvoulinkovou mechanicko-biologickou ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací, s regenerací kalu, s chemickým srážením fosforu, se strojním zahušťováním přebytečného kalu, s anaerobní mezofilní stabilizací kalu, uskladněním kalu a strojním odvodněním kalu. Ukázalo se, že z důvodu velkého hydraulického zatížení má problém udržet nitrifikaci a denitrifikaci.

V rámci investiční akce SVS proto bude doplněna instrumentace nitrifikace a aktivačních nádrží osazením řady analyzátorů a sond. Dosáhne se tím zajištění kontroly stability procesu denitrifikace a nitrifikace, a to usnadněním identifikace nátoku závadných odpadních vod, možností řízeného čerpání kalové vody obsluhou dle aktuální koncentrace dusičnanů na odtoku z denitrifikace, regulací výkonu čerpadel a optimalizací dodávky vzduchu v závislosti na zatížení ČOV. Bude také vyměněno PC pracoviště na velínu a adekvátně doplněn celý řídící systém ČOV. Stavba bude probíhat za provozu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 22. září 2017. 

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies