ČOV Ústí nad Labem, Neštěmice doplnění instrumentace

ČOV Ústí nad Labem, Neštěmice doplnění instrumentace
21.02.2017 – 30.11.2017
Na ČOV Neštěmice dovybavíme technologii aktivačních nádrží a upravíme i řídící systém.


Více o stavbě:
Čistírna odpadních vod v Neštěmicích s kapacitou 169 000 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v polovině devadesátých let. V současnosti na ni natékají odpadní vody v objemu 84 093 EO. Během více než dvaceti let provozu byla provedena řada jejích úprav a výměna nebo doplnění technologie: např. částečná úprava biologické linky (2003), dovystrojení třetí usazovací nádrže a čtvrté aktivační linky (2005 – 2006), instalace druhé odvodňovací odstředivky vyhnilého kalu a optimalizovaná doprava kalu (2010 – 2011), rekonstrukce dosazovacích nádrží (2011), výměna šnekových čerpadel včetně sanace žlabů (2011-2012), instalace nového lapáku písku a separátor písku (2013). 

Na čistírně ČOV jsou nyní v aktivačních nádržích instalovány čtyři kyslíkové sondy a analyzátor pro řízení dávky síranu železitého. Optimální řízení dodávky vzduchu do nádrží zajistí až instalace analyzátoru a sond, od kterých bude řízena interní recirkulace a tím se docílí stabilnější kvalita odtoku. V rámci investiční akce SVS budou do aktivačních nádrží doplněny dva dvoukanálové analyzátory AMTAX, ke každému dvě filtrační jednotky FILTRAX a doplněny budou také čtyři sondy měření NITRATAX. Pro měření nátoku odpadních vod do aktivačních nádrží bude na vstupním potrubí osazeno měření průtoků pomocí čtyř stacionárních průtokoměrů. Dále bude provedeno odpovídající doplnění a úprava stávajícího řídícího systému čistírny včetně softwaru a úprava stávající vizualizace v PC ve velínu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. Rekonstrukce proběhne za provozu ČOV. Poté bude následovat roční zkušební provoz.

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies