Cvikov, Nová, Sad 5. Května, Čechova, B. Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Cvikov, Nová, Sad 5. Května, Čechova, B. Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
06.06.2017 – 30.09.2017
Rozsáhlá investiční akce k výměně nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 160 obyvatel.


Více o stavbě:


V uvedené lokalitě se zástavbou rodinných, bytových a panelových domů je jednotná kanalizace tvořena úseky z rozdílných materiálů a profilů: z kameniny vnitřního průměru 250 mm, z betonu vnitřního průměru 450, 400 a 300 mm, a vyzdívaný úsek profilu 400/500 mm. Stoky z let 1910, 1930 a 1969 jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka. Potrubí je zkorodované, popraskané, s posunutými spoji, chybí části stěn, místy je znatelný protispád. Důsledkem je destrukce a časté kaverny. V souběhu vedené zásobní vodovodní řady jsou z litiny vnitřního průměru 80 mm a z oceli vnitřního průměru 70 mm. Řady z let 1959 – 1977 jsou dožilé, zkorodované a opakovaně poruchové, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 412 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 392,5 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 160 mm v délce 126 metrů, průměru 90 mm v celkové délce 795 metrů a průměru 63 mm v délce 50 metrů. Celkem tedy jde o 804,5 metrů kanalizace a 971 metrů vodovodů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 47 domovních vodovodních přípojek a 64 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce kanalizačních šachet, jakož i napojení rekonstruovaných úseků na navazující řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Některé úseky stávajících stok jsou vedeny v těsné blízkosti domů nebo jsou nad nimi postaveny sloupy elektrického vedení, proto dojde k jejich vymístění do nové trasy. S tím souvisí likvidace původních stok (zaplněním popílkem) a ubourání a zasypání původních šachet. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště k dnešnímu dni, tj. 6. června 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (v týdnu od 12. června) a podle smluvního termínu má být stavba dokončena do 6. ledna 2018. Zhotovitel však dle harmonogramu prací počítá s dokončením sítí do konce září tak, abychom zajistili koordinaci s plánovanou investiční akcí města Cvikov k rekonstrukci komunikací a chodníků, a vše se stihlo do zimních měsíců.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies