Děčín, ČOV - doplnění instrumentace

Děčín, ČOV - doplnění instrumentace
26.06.2017 – 26.10.2017
Jedná se o opatření, spočívající v osazení řady analyzátorů a sond, čímž bude zajištěna vyšší stabilita řízení procesů ČOV.


Více o stavbě:

Na čistírnu odpadních vod v Děčíně - Boleticích s kapacitou 68 000 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou nyní přiváděny odpadní vody od cca 45 000 obyvatel. ČOV je mechanicko-biologická s regenerací kalu, nitrifikací, denitrifikací, biologickým odstraňováním fosforu, anaerobní stabilizací kalu, zahuštěním a odvodněním kalu. Průtok čistírnou je gravitační. Anaerobní nádrž je s mícháním, denitrifikace s mícháním a možností provzdušňování. V současné době je ruční řízení dodávky vzduchu do biologické linky, kde jsou nainstalovány sondy měření obsahu kyslíku. Co se týče obsahu fosforu, na konci nitrifikací je v odtokovém žlabu umístěn analyzátor P-PO4.

V rámci investiční akce SVS zajistí optimální řízení dodávky vzduchu do biologického stupně instalace dvoukanálového analyzátoru N-NH4. Po úpravě řídícího systému dojde ke zprovoznění automatického řízení dodávky vzduchu. Bude také vyřešen problém s udržením nitrifikace a denitrifikace, a to doplněním nitrifikace a aktivačních nádrží osazením sond N-NO3. Dosáhne se tím zajištění kontroly stability procesu. Bude vyměněno PC pracoviště na velínu a adekvátně doplněn celý řídící systém ČOV. Stavba bude probíhat za provozu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. června 2017. Stavební práce budou zahájeny v polovině července a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 26. října 2017. 

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Děčín, kde SVS na rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies