Děčín, Erbenova - rekonstrukce vodovodu

Děčín, Erbenova - rekonstrukce vodovodu
18.09.2017 – 30.11.2017
Bezvýkopovou metodou bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 134 metrů.


Více o stavbě:

V městské části Děčín – Podmokly je stávající kanalizace v Erbenově ulici z litiny vnitřního průměru 50 mm. Je umístěna u předzahrádkách pod opěrnými zídkami a v úseku cca 20 m dlouhém i v místní komunikaci v hloubce do dvou metrů. Jde o koncovou větev zásobního řadu. Vodovod z roku 1960 je ve špatném technickém stavu, inkrustovaný z více než 65 %, takže si připojení obyvatelé stěžují na nízký tlak vody a zvýšený zákal - proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 63 mm v délce 134 metrů. K výměně potrubí dojde - vzhledem k trase vodovodu vedené převážně v soukromých pozemcích - bezvýkopovou metodou, řízeným podvrtem. Součástí stavby ve stávající trase a niveletě je přepojení sedmi domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řad. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. září 2017. Stavební práce začaly v uplynulých dnech (od 25. září 2017) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies