Děčín, Nebočady - odstranění kanalizační výusti DC07

Děčín, Nebočady - odstranění kanalizační výusti DC07
10.07.2017 – 10.11.2017
Odstraníme kanalizační výusť pro splašky z ulic Na Výsluní, Topolová, Vítězství a K Nádraží.


Více o stavbě:


Stávající jednotný kanalizační sběrač č. IX v městských částech Nebočady a Boletice nad Labem odvádí odpadní vody z 27 objektů v ulicích Na Výsluní, Topolová, Vítězství a K Nádraží. Betonová stoka z roku 1905 je zakončena kanalizační výustí DC07 do Labe. Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit. 

V rámci investiční akce SVS bude vybudována nová železobetonová čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) včetně technologie a přípojky nízkého napětí. Z ní povede kanalizační výtlak z vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v délce 517 metrů od nádraží ČD (ul. K Nádraží č. p. 36) až k Výchovnému ústavu (v ul. Vítězství č. p. 70). Trasa výtlaku povede v nezpevněném terénu souběžně s komunikací č. 261. Bude rovněž vybudována krátká propojka gravitační kanalizace z kameniny vnitřního průměru 500 a 400 mm v celkové délce 18 metrů. Dojde tím k podchycení stávající výusti a k převedení odpadních vod do kanalizačního systému zakončeného na čistírně odpadních vod Boletice nad Labem. Výúsť DC07 vybavená klapkou pro zamezení zpětného vzdutí vody se bude nadále využívat jako bezpečnostní přepad pro ČSOV a pro odvádění odlehčených odpadních vod. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. července 2017. Stavební práce mají začít v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 10. listopadu 2017. 

SVS pro okres Děčín na rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. Z hlediska charakteru investic jde v Děčíně - Nebočadech o strategickou investici.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies