Desná, Údolní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Desná, Údolní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
04.09.2017 – 04.11.2017
Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, které se týkají cca 300 připojených obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s plánovanou akcí Krajské správy silnic k obnově povrchu komunikace.


Více o stavbě:

Kanalizační stoka v Údolní ulici je tvořena úseky z kameniny a PVC vnitřního průměru 300 mm. Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: kameninové potrubí je místy popraskané a s posunutými spoji, potrubí z PVC vykazuje průhyby a následné protispády. V souběhu vedený vodovodní řad je z litiny vnitřního průměru 150 mm. Jeho úsek přecházející přes Bílou Desnou je z oceli vnitřního průměru 150 mm. Potrubí je poruchové, izolace na něm dožilá, ochranné oplechování silně poškozené. Na obou březích řeky jsou osazeny armaturní šachty ve špatném technickém stavu, s poškozeným betonovým zdivem a zkorodovanými armaturami. Vodovod i stoka vedené v komunikaci ve vlastnictví Libereckého kraje jsou neznámého stáří. SVS rozhodla o jejich souběžné rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace v Údolní ulici mezi křižovatkami s ulicemi Krátká a Sokolská použito kamenina vnitřního průměru 500 mm v délce 202,5 metrů, kamenina vnitřního průměru 300 mm v délce 11 metrů a sklolaminát vnitřního průměru 500 mm v délce 19,5 metrů – celkem bude rekonstruováno 233 m kanalizace. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 150 mm v délce 212 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 14 domovních vodovodních přípojek, 12 kanalizačních přípojek a napojení na navazující řady a stoky. Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu, u kanalizace částečně v nové trase, se zahloubením oproti původní niveletě. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 4. září 2017. Stavební práce začnou bezprostředně v dalších dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do dvou měsíců od předání staveniště, tj. do 4. listopadu 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí Krajské správy silnic Libereckého kraje k obnově povrchu komunikace Údolní.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies