Doksy, Boženy Němcové - rekonstrukce kanalizace

Doksy, Boženy Němcové - rekonstrukce kanalizace
12.07.2017 – 12.10.2017
Bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 100 obyvatel ze zástavby rodinných domů.


Více o stavbě:


V okrajové části města Doksy je v ulici Boženy Němcové se zástavbou převážně rodinných domů stávající kanalizace z kameniny o vnitřním průměru 300 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, stoka neznámého stáří je narušená, popraskaná, s netěsnými spoji a prorůstajícími kořeny. Důsledkem je nežádoucí zápach, na který jsou stížnosti - SVS proto rozhodla o rekonstrukci nevyhovujícího úseku stoky. Vodovod v této lokalitě není.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použita bezvýkopová metoda – sanace sklolaminátovým samonosným rukávcem s vytvrzením UV lampou v délce 219,5 metrů. Rekonstruovaný úsek začíná před řadovými garážemi, přechází ul. B. Němcové a pokračuje do lesního porostu. Součástí stavby je zachování stávajících domovních kanalizačních přípojek do kanalizačních šachet, jakož i napojení rekonstruovaného úseku na navazující stoku. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. července 2017. Stavební práce začaly ve 28. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 12. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies