Doksy, Staré Splavy, Lázeňský Vrch, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Doksy, Staré Splavy, Lázeňský Vrch, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.03.2017 – 13.12.2017
Ve Starých Splavech budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které jsou připojeni obyvatelé ze zástavby rodinných domů a ubytovacích zařízení v počtu cca 400.


Více o stavbě:
V lokalitě Lázeňský Vrch se zástavbou převážně rodinných domů a ubytovacích zařízení je stávající vodovod z azbestocementu vnitřního průměru 100 a 80 mm. Byl uveden do provozu roku 1969. Řady jsou zastaralé a poruchové, navíc dochází ke stížnostem na tlakové podmínky v síti. Kanalizace je zde z kameniny o vnitřním průměru 300, 250 a 200 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, větší část stoky je v dobrém stavu, jen kratší úseky jsou zkorodované, popraskané, netěsné a s prorostlými kořeny. SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, jež jsou uloženy v místních asfaltových komunikacích.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci sedmi dílčích vodovodních řadů použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 795 metrů a průměru 110 mm v celkové délce 958 metrů – celkem jde o 1753 metrů vodovodů. Pro rekonstrukci kanalizace bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 250 mm v celkové délce 64 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 77 domovních vodovodních přípojek a 4 kanalizačních přípojek, jakož i napojení rekonstruovaných úseků na navazující řady a stoky. Rekonstrukce vodovodu bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Rekonstrukce kanalizace se uskuteční uložením nového potrubí do betonového lože s obetonováním 150-200 mm nad vrchol potrubí. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. března 2017. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do devíti měsíců od předání staveniště, tj. do 13. prosince 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města Doksy k rekonstrukci komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies