Dolní Habartice - rekonstrukce vodovodu

Dolní Habartice - rekonstrukce vodovodu
01.08.2017 – 15.12.2017
Jedná se o rekonstrukci úseku velmi často poruchového vodovodu v délce 151 metrů.


Více o stavbě:


V Dolních Habarticích je pro vodovod použito potrubí z lineárního polyetylénu průměru 90 mm. Řad z roku 1975 je velmi poruchový, dochází na něm k podélným prasklinám a trhlinám, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci v úseku mezi křižovatkou s Palackého ul. po č. p. 130. Kanalizace se zde nenachází. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 151 metrů. K výměně potrubí, které je uloženo v místní asfaltové komunikaci v hloubce do 1,4 metru, dojde v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase i niveletě. Součástí stavby je přepojení všech stávajících pěti domovních vodovodních přípojek na trase, výměna stávajícího podzemního hydrantu a osazení jednoho nového, jakož i napojení na navazující řady. V závěru dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 1. srpna 2017. Stavební práce začnou 7. srpna 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. prosince 2017. Stavba SVS navazuje na výstavbu úseku nového vodovodu, kde je investorem obec Dolní Habartice.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies