Dubí, Dubská, Lesní, K. H. Máchy a Nerudův sad, rekonstrukce vodovodu

Dubí, Dubská, Lesní, K. H. Máchy a Nerudův sad, rekonstrukce vodovodu
26.01.2017 – 31.07.2017
V Dubí vyměníme poruchový vodovodní řad v celkové délce 1010 metrů, na vodovod je připojeno cca 130 obyvatel.


Více o stavbě:
V Dubí – Běhánkách město plánuje výstavbu splaškové kanalizace. SVS zde v předstihu provede rekonstrukci vodovodních řadů, které pocházejí z roku 1934 a dnes jsou ve špatném technickém stavu, inkrustované přes 40 %
a poruchové. Řady jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce cca dva metry. 

Rekonstrukce bude provedena zčásti v samostatném výkopu a zčásti v souběhu s kanalizací. Celkem bude zrekonstruováno 1009,52 metrů vodovodu. Bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 731,46 metrů, z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v délce 173,03 metrů a o průměru 63 mm v délce 105,03 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Její součástí je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a napojení navazujících řadů. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. ledna 2017. Stavební práce začaly v minulém týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. Stavba SVS je koordinována s plánovanými investičními akcemi města – výstavbou splaškové kanalizace a závěrečnou obnovou svrchní vrstvy komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies